De SolidWorks Usergroup is op 26 november te gast bij GEA Polacel in Doetinchem. Vanuit het gastbedrijf wordt uitvoerig ingegaan op de manier waarop Polacelmet SolidWorks producten ontwerpt. Hierbij wordt aandacht besteed aan het opzetten van ontwerpen in SolidWorks, modulair werken, het gebruik van standaardparts, simulatie en de koppeling naar productie en logistiek, inclusief het databeheer. Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij workflows in EPDM. De meeting wordt afgesloten met een trouble shoot ronde waarbij aanwezigen lopende issues bespreken rondom het gebruik en het update van SolidWorks, EPDM, eDrawings en andere modules.

Inschrijving kan via e-mail aan de usergroup of via het contactformulier. Vermeld altijd de namen van de deelnemers. Inschrijving sluit maandag 23 november. En bevestiging van deelname wordt na deze datum toegezonden.

Locatie

Gea Polacel
Vlijstraat 25
7005 BN Doetinchem

Agenda

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Welkom en introductie deelnemers

13.40 uur Introductie GEA Polacel

Andries Stortelder, GEA Polacel

Polacel ontwerpt, produceert en onderhoudt koeltorens voor verschillende industriële markten. Modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid staan voorop bij de ontwikkeling. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de markten en producten van Polacel.

14.00 uur Ontwerpproces en SOLIDWORKS

Andries Stortelder, GEA Polacel

De manier waarop Polacel de koeltorens ontwikkelt en aanbiedt aan haar klanten heeft gevolgen voor de manier waarop in SOLIDWORKS wordt gewerkt. In de presentatie wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Opzet van ontwerpen in SOLIDWORKS
  • Modulariteit
  • Standaardparts en hergebruik
  • Beheer van gegevens
  • Simulatie van luchtstromingen
  • Koppeling naar logistiek en productie
  • Beheer van klantinstallaties

15.00 uur Pauze en rondleiding

15.45 uur EPDM - Workflows

Michel Klein Wassink, CAD2M

Workflows bieden de mogelijkheid R&D en engineering processen te automatiseren. Bij status overgangen kunnen acties worden uitgevoerd zoals stempels toevoegen of een design checker het een controle laten uitvoeren. Ook kunnen notificaties worden verzonden zodat een andere collega zijn taak kan uitvoeren. Hoe dat in detail in SOLIDWORKS EPDM gaat, is onderwerp van deze presentatie. Er wordt aandacht besteed aan de principes achter workflows, wat er nodig is om een workflow te maken of aan te passen en wat EPDM standaard mee levert.

16.30 uur Troubleshoot-ronde en eerste ervaringen met SOLIDWORKS 2016

Deelnemers

Welke issues spelen momenteel in de gebruikte versies van SOLIDWORKS, EPDM of eDrawings? Komen deze bij meerdere gebruikers voor? Zijn er oplossingen bekend? Wie heeft daarvoor oplossingen?
En wie is al aan de slag met SolidWorks 2016? Wat zijn de ervaringen?
Een ronde langs de deelnemers om actuele ervaringen te delen en updateplannen te toetsen.

17.00 uur Afsluiting