De meeting is verplaatst naar een later tijdstip dit jaar.

Op 1 juli 2015 is de SOLIDWORKS Usergroup te gast bij GEA Polacel in Doetinchem. Polacel ontwerpt, produceert en onderhoudt koeltorens voor verschillende industriële markten. Modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid staan voorop bij de ontwikkeling van nieuwe producten waarbij veel plaatwerk wordt gebruikt. Tijdens de meeting wordt, naast een introductie van het bedrijf Polacel, ingegaan op het ontwerpproces bij GEA Polacel en de rol van SOLIDWORKS daarin. Na een rondleiding door de productiefaciliteiten verschuift de focus naar Enterprise PDM. Het maken, gebruiken en aanpassen van workflows en de koppeling met ERP staan centraal.

Aanmeldingen kunnen per e-mail of via het contactformulier worden ingezonden onder vermelding van de namen van de deelnemers. De inschrijving sluit maandag 29 juni 2015.

GEA Polacel is gevestigd aan de Vlijtstraat 25, 7005 BN Doetinchem

Agenda

13.00 uur

Ontvangst

13.30 uur

Welkom en introductie deelnemers

 

Bestuur SolidWorks Usergroup

13.40 uur

Introductie GEA Polacel

 

 

Andries Stortelder, GEA Polacel

  Polacel ontwerpt, produceert en onderhoudt koeltorens voor verschillende industriële markten. Modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid staan voorop bij de ontwikkeling. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de markten en producten van Polacel.

14.00 uur

Ontwerpproces en SOLIDWORKS

 

 

Andries Stortelder, GEA Polacel

 

De manier waarop Polacel de koeltorens ontwikkelt en aanbiedt aan haar klanten heeft gevolgen voor de manier waarop in SOLIDWORKS wordt gewerkt. In de presentatie wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Opzet van ontwerpen in SOLIDWORKS
  • Modulariteit
  • Standaardparts en hergebruik
  • Beheer van gegevens
  • Simulatie van luchtstromingen
  • Koppeling naar logistiek en productie
  • Beheer van klantinstallaties

15.00 uur

Pauze en rondleiding

15.45 uur

EPDM – Workflows en ERP koppeling

 

Taco Willemsen & Michel klein Wassink, CAD2M

  Na een korte introductie tot EPDM (doelgroep, globaal overzicht mogelijkheden) wordt in detail gegaan op de manier waarop EPDM met workflows omgaat. Waarom Workflows? Wat levert EPDM standaard mee? Hoe makkelijk zijn workflows op te zetten en aan te passen? ERP-koppeling is een veel bediscussieerd thema. Wat heeft de voorkeur: ERP koppeling direct met CAD of met EPDM. Hoe makkelijk is dat te realiseren? Wat moet er aan voorwerk gedaan worden en hoe ziet een koppeling tussen EPDM en een ERP-systeem eruit?

16.45 uur

Ervaringen met Workflows en ERP-koppelingen in EPDM

 

Deelnemers

  Ronde langs de deelnemers om te horen wie gebruik maakt van workflows of een ERP-koppeling. Welke workflows zijn er? Hoe bevallen deze in de praktijk? Hoe is het met de onderhoudbaarheid? En wie heeft een ERP-koppeling in gebruik? Hoe ziet die er uit? Wie wil er aan beginnen? Wat zijn de brandende vragen?

17.00 uur

Afsluiting