Het lidmaatschap van de SolidWorks Usergroup staat open voor bedrijven die SolidWorks gebruiken in hun dagelijkse ontwikkelproces en voor onderwijsinstellingen. Om de kosten van de meetings en de organisatie te dekken, worden contributiekosten in rekening gebracht. Het is altijd mogelijk een meeting bij wijze van kennismaking bij te wonen. Het voordeel van deelname wordt vooral bereikt door actieve deelname en het netwerken met collega's. De persoonlijke contacten leveren meer diepgang en inzicht dan elke andere vorm van communicatie.

De SolidWorks Usergroup is een vereniging waarvan bedrijven en ondernemers (ZZP'ers) lid worden. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzeggingen gaan in per einde van een contributiejaar (=kalenderjaar). Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. De contributie in 2015 bedraagt € 320,00 excl. BTW (ongewijzigd ten opzichte van 2014).

De statuten van de vereniging kunt u opvragen via het contactformulier op deze site. Het inschrijfformulier vindt u bij de downloads.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als nieuw lid.